English Türkçe Arabic
English Türkçe Arabic
Telefon: (+90) 224 246 52 36 GSM: (+90) 552 471 16 25

Diş Nakli

cene-kistleri

Otojen (aynı bireyden) diş nakli ya da dental ototransplantasyon; gömülü yada sürmüş bir dişin, aynı bireyde bulunduğu bölgeden zarar vermeden alınarak, diş eksikliği olan başka bölgedeki (cerrahi olarak hazırlanmış) kemik yuvasına nakli olarak tanımlanabilir. Özellikle genç bireylerdeki daimi diş kayıplarının telafisinde uzun süreli başarıya sahip olan ancak pek bilinmeyen, az uygulanan ve önemi gözardı edilmiş bir tedavi yöntemidir. Aynı zamanda ortodontik yöntemlerle sürdürülemeyen gömülü dişlerin cerrahi olarak yerine konumlandırılması amacıyla da tercih edilebilir.


 

Bilimsel çalışmalarda bu tedavinin uzun dönem başarısı % 51-100 olarak bildirilmiştir.  Diş , hastanın yaşı, nakledilecek dişin anatomisi, dişin kök gelişim seviyesi, diş ile alıcı saha arasındaki uyum, travmasız çalışma, işlem sonrası dişin sabitlenmesi gibi müdahale öncesi ve sonrası birçok faktör etkilidir. 


 

Bir gömülü dişi başka dişin yerine veya bulunması gereken bölgeye nakledebilmek için bazı şartlar vardır. Bunlardan ilki, dişin kırılmadan tek parça olarak çıkarılabilecek bir anatomide ve pozisyonda olması gerekliliğidir. İkinci önemli husus da dişin konulacağı bölgedeki kemiğin yeterli hacimde olmasıdır. Nakledilen dişlerin de iyileşme esnasında yaklaşık 1-4 ay süreyle yandaki dişlere sabitlenmesi gerekecektir. Kök gelişimini tamamlamamış dişlerin nakli sonrası başka bir tedaviye gerek duyulmazken, diş gelişimi tamamlanmış dişlerde kanal tedavisi de yapmak gerekecektir.

 

 

 

 


"Site içeriğinde bulunan yazılar bilgilendirmek içindir, kesinlikle muayene veya tanı yerine geçmez".